Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kwidzynie

Druki do pobrania

Uwaga:

Wzory druków mają jedynie charakter informacyjny i pomocniczy.

 

WZORY DRUKÓW  dla  zamierzeń budowlanych dla których:

-     wydano decyzję o pozwoleniu na budowę albo dokonano skutecznego zgłoszenia przed 19.09.2020r.  albo

-     dla których wydano decyzję o pozwoleniu na budowę albo dokonano skutecznego zgłoszenia po 19.09.2020r., a projekt budowlany został opracowany na podstawie przepisów dotychczasowych tj. obowiązujących przed 19.09.2020r.

 
1. Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych
2. Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy
3. Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru
4. Zawiadomienie o zakończeniu budowy
5. Wniosek o pozwolenie na użytkowanie
6. Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy
7. Oświadczenie art. 56 i 56 ust. 1a
8. Informacja dotycząca usytuowania obiektu budowlanego
9. Karta ewidencyjna

 

WZORY DRUKÓW  dla  zamierzeń budowlanych dla których:

-        wydano decyzję o pozwoleniu na budowę albo dokonano skutecznego zgłoszenia po 19.09.2020r.,  a projekt budowlany został opracowany na podstawie przepisów obecnie obowiązujących.

 

1. Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (Open Office)

1. Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych PDF (PDF)

2. Informacja wskazująca kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego

3. Oświadczenie projektanta

4. Oświadczenie projektanta_sprawdzającego

5. Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego

6. Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie

7. Oświadczenie kierownika budowy do zawiadomienia o zakończeniu budowy

8. Oświadczenie art. 56 i 56 ust. 1a

9. Informacja dotycząca usytuowania obiektu budowlanego

10. Karta ewidencyjna

 
 
WZORY INNYCH  DRUKÓW:
 
1. Zawiadomienie o przeprowadzonej kontroli obiektu wielkopowierzchniowego
2. Oświadczenie o zrzeczeniu się praw do wniesienia odwołania
3. Zgłoszenie azbest