Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kwidzynie

Zarządzenie nr 1/2021 - w sprawie ustalenia dni wolnych dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kwidzynie.

Komunikat Głównego Geodety Kraju w sprawie geodezyjnej inwentaryzacji

Komunikat GINB w związku z sezonem jesienno-zimowym

Komunikat GINB - Komunikat z m-ca maja 2019 r. skierowany do właścicieli i zarządców placów zabaw

Zarządzenie nr 1/2020Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kwidzynie z dnia 10 czerwca 2020r. w sprawie ustalenia  dni wolnych dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kwidzynie.

Informacja odnośnie uruchomienia portalu informacyjnego

OGRZEWAJ DOM BEZPIECZNIE! - Zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń gazowych

Komunikat 21.10.2016r. - Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właściciel i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym. 

Komunikat PSP - Podstawowe zasady bezpiecznego eksploatowania instalacji i urządzeń w celu uniknięcia zagrożenia zatrucia tlenkiem węgla (czadem), wybuchem gazu i pożarem.