Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kwidzynie


Zadania organów nadzoru budowlanego zostały określone w art. 84 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 2006r. z późniejszymi zmianami):

ust. 1. Do zadań organów nadzoru budowlanego należy:
1) kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego;
2) kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej;
3) badanie przyczyn katastrof budowlanych;
4) współdziałanie z organami kontroli państwowej.

ust. 2. Organy nadzoru budowlanego są obowiązane do:
1) bezzwłocznego przesyłania organom administracji architektoniczno-budowlanej kopii decyzji i postanowień wynikających z przepisów prawa budowlanego;
2) prowadzenia ewidencji decyzji, postanowień i zgłoszeń, o których mowa w art. 82b ust. 1 pkt 2;
3) prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i odawanych do użytkowania obiektów budowlanych.  
4) prowadzenia ewidencji zawiadomień o kontrolach, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt.3.

 

 

 

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:4364
Treść wprowadził(a): Anders Karolina, 2015-09-23 09:57:22
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2013-01-10 10:41:41