Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kwidzynie
Podstawą prawną działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego jest:
zapis art. 80 ust. 2 pkt 1 oraz art. 86 ustawy Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 2006r. z późniejszymi zmianami).