Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kwidzynie

Komunikat

z dnia 22.03.2024r.

W związku z informacją Dyrektora Powiatowego Urzedu Pracy w Kwidzynie w sprawie ustalenia dnia 29 marca 2024r. dniem wolnym od pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kwidzynie, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kwidzynie informuje, że dzień 29 marca 2024r. będzie dniem pracy zdalnej dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kwidzynie.

W związku z powyższym Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kwidzynie w dniu 29 marca 2024r. będzie nieczynny.

Pisma można składać za pośrednictwem platformy ePUAP - adres elektronicznej skrzynki podawczej: /PINBKwidzyn/SkrytkaESP 

W sprawach pilnych proszę dzwonić pod nr telefonu:
797 935 028 – Karolina Anders-Druzd
797 935 026 – Roman Badur
797 935 027 – Katarzyna Michalska

 

Kwidzyn, dnia 22.03.2024r.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kwidzynie
mgr inż. Katarzyna Michalska

 


 

INFORMACJA 25-05-2020

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kwidzynie  informuje, że od dnia 25 maja 2020 r przywraca się możliwość osobistego załatwiania spraw w Inspektoracie w tym zapoznanie się z aktami sprawy.

Zgodnie z § 12 ust. 1 i ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 878) przyjęcia interesantów podlegają ograniczeniu do zadań dotyczących:

- oddawania obiektów do użytkowania,

- innych pilnych spraw, w których wniesienie wniosków, uwag, zastrzeżeń jest niemożliwe za pomocą ogólnie dostępnych środków komunikacji takich jak: poczta, poczta elektroniczna, e-puap, mail, fax, telefon, oraz których załatwienie wymaga osobistej wizyty interesanta w Inspektoracie.

Ze względu na stan zagrożenia, warunkiem osobistej wizyty jest uprzednie telefoniczne uzgodnienie jej terminu, posiadanie zabezpieczenia w postaci maseczki/innego zakrycia twarzy i nosa oraz jednorazowych rękawiczek oraz zdezynfekowanie rąk przy wejściu do Inspektoratu.

.

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
mgr inż. Katarzyna Michalska

 


 

Zawiadomienie

O zmianie adresu siedziby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kwidzynie

Niniejszym zawiadamiamy, że z dniem 16 września 2019 r. zmienia się adres siedziby

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kwidzynie.

Nowy adres siedziby PINB w Kwidzynie

ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn (III piętro)

Informujemy, że zmianie ulegną numery telefonów i będą dostępne na stronie

https://kwidzyn.gda.winb.gov.pl/

 

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO
W KWIDZYNIE
ul. Grudziądzka 30
82-500 Kwidzyn


Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek
od godz. 7:30 do godz. 15:30

Przyjmowanie interesantów:

poniedziałek - piątek
od godz. 8:00 do godz. 15:00


Telefony:
sekretariat (55) 646 51 35, 797 935 028
księgowość (55) 646 51 35

Roman Badur 797 935 026

Katarzyna Michalska 797 935 027


e-mail:
pinb@kwidzyn.gda.winb.gov.pl

 

Adres elektronicznej skrzynki podawczej:

/PINBKwidzyn/SkrytkaESP

http://epuap.gov.pl

W celu przesłania dokumentu do PINB Kwidzyn należy założyć konto (założenie konta jest bezpłatne), zalogować się jako użytkownik w platformie e-puap, przejść do katalogu usług i wybrać urząd do którego chcemy przesłać dokument, szczegóły w instrukcji użytkownika.

 


 

INFORMACJA

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kwidzynie informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.) – osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą korzystać z pomocy wybranego przez siebie tłumacza – przewodnika lub tłumacza języka migowego.

 

 

Serwis Służby Cywilnej       Portal eBudownictwo

 

 
 

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego